Bir lügat gördüm cünûn isminde ben

Şeyh Gâlib

Theme by Pixel Union